Novosti

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za obrazovanje odraslih „Praxis – učilište za praktična znanja“ Na temelju odluke Upravnog vijeća Ustanove za obrazovanje odraslih „Praxis – učilište za praktična znanja“ , a sukladno odredbama članaka 38- 41. Zakona o ustanovama ( NN 76/96; 29/97; 47/99; 35/08) i čl. 14. Statuta Ustanove za obrazovanje odraslih „Praxis -učilišta za praktična znanja Upravno vijeće Praxis – učilišta za praktična znanja“ na sjednici održanoj 02. 07.2018. godine raspisuje

NATJEČAJ

Za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za obrazovanje odraslih „Praxis – učilište za praktična znanja“
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidat mora:
  • imati VSS iz područja društvenih ili humanističkih znanosti 
  • imati organizacijske , komunikacijske i upravljačke vještine 
  • imati najmanje 3 godina iskustva na rukovodećim poslovima 
  • imati iskustva u pripremi, provođenju i upravljanju projektima. 
Uz prijavu za natječaj kandidat dostavlja:
  • životopis 
  • dokaz o stručnoj spremi 
  • dokaz o radnom iskustvu 
  • uvjerenje o nekažnjavanju 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.Rok za podnošenje prijave je 8 (osam ) dana od dana objave natječaja na službenim elektroničkim stranicama www.uciliste-praxis.hr

Prijave se primaju na adresu: „Ustanove za obrazovanje odraslih „Praxis – učilište za praktična znanja“ , Karlovac, Jurja Haulika 18. s naznakom „ Natječaj za ravnatelja/icu Ustanove za obrazovanje odraslih „Praxis – učilište za praktična znanja“- Ne otvaraj“.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i prijave pristigle izvan roka natječaja neće biti razmatrane. Konačni odabir izvršit će se na temelju intervjua s kandidatima, koji će o terminu održavanja intervjua biti pravodobno obaviješteni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

UPRAVNO VIJEĆE
„Ustanova za obrazovanje odraslih „Praxis – učilište za praktična znanja“ , Karlovac

Author


Avatar