Seminari

Unapređenje nastave

inovativne metode poucavanja

UN01

Inovativne metode poučavanja

primjena ikt u nastavi

UN02

Primjena IKT-a u nastavi

dozivljajna pedagogija

UN03

Doživljajna pedagogija

izvanastavne poligon

UN04

Izvannastavne aktivnosti kao poligon za unaprjeđenje pismenosti

izvannastavne aktivnosti

UN05

Metode razvoja i provedbe izvannastavnih aktivnosti

projektna nastava

UN06

Organizacija i provedba projektne nastave i integrativnog pristupa poučavanju

Predavačica

Dinka Juričić