Održan prvi sajam strukovnog obrazovanja u sklopu projekata “STRuKA i TI” i “KaRijERA i JA”

Regionalni centar kompetentnosti Tehničke škole Karlovac i Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora Karlovac organizirali su jednodnevni sajam strukovnog obrazovanja u sektoru elektrotehnike i računalstva te podsektoru strojarstva koji se održao u četvrtak 23. rujna 2021. ispred Gradskog kazališta „Zorin dom“ u Karlovcu. 

Održana početna tiskovna konferencija projekta “KaRijERA i JAI”

Dana 17.09.2021. u sportskoj dvorani Tehničke škole Karlovac održana je početna tiskovna konferencija projekta „KaRijERA i JA“ koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 31.792.709,24 HRK. Nositelj projekta je Tehnička škola Karlovac, a na projektu sudjeluje 21 partner iz obrazovnog, civilnog i gospodarskog sektora.

Održana početna tiskovna konferencija projekta “STRuKA i TI”

U “Atriju znanja” Veleučilišta u Karlovcu, 5. svibnja 2021., održana je početna konferencija projekta “STRuKA i TI” koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 27.623.493,09 HRK.

Održan 1. promotivni sastanak s inovatorima u sklopu projekata Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac

U sklopu projekata Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac,  “KaRijERA i JA” i “STRuKA i TI”, u organizaciji projektnog partnera Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Karlovac, održan je prvi sastanak s inovatorima s područja Karlovačke županije. 

Održana prva radionica KA-UČ TV-a

Dana 17. veljače 2021. održana je prva radionica KA-UČ TV-a u prostorima Učeničkog doma Karlovac. KA-UČ TV-om će se promovirati aktivnosti Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac, a u sklopu nje polaznici će, uz najmoderniju tehnologiju i stručnog voditelja, učiti o snimanju, montaži i novinarstvu.

Započeo projekt „Tko se boji godina još?“

Učilište Praxis partner je Matici umirovljenika Trnje – Zagreb na projektu „Tko se boji godina još?“. Projektom će se povećati kvaliteta i opseg usluga za umirovljenike u području nutricionizma, muzikoterapije, terapije plesom i pokretom.

Na Libusoft Cicom konferenciji Panorama 2020 online predstavljeni projekti RCK Karlovac

Jedna od glavnih tema bila je „EU fondovi i razvoj lokalne zajednice: izazovi u pripremi i provedbi projekata“. Panel je vodila Karolina Horvatinčić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose IRMO, na kojemu su sudjelovale i ravnateljica Učilišta Praxis Jasminka Nina Tomljanović te Katarina Slejko iz LAG-a 5. Tijekom predavanja predstavljeni su primjeri dobre prakse u sklopu čega je Jasminka Nina Tomljanović predstavila projekte Regionalnog centra kompetentnosti Karlovac, STRuKA i TI i KaRijERA i JA.

Započeo projekt uspostave RCK u sektoru ELEKTROTEHNIKE i RAČUNALSTVA u Karlovcu

Nakon potpisanog Ugovora, započeli su projekti uspostave Regionalnog centra kompetentnosti u Karlovcu. Učilište za obrazovanje odraslih – Praxis partner je Tehničkoj školi Karlovac na projektu “KaRijERA i JA” koji će doprinijeti razvitku novih i modernizaciji postojećih kurikuluma i programa, poboljšanju kvalitete praktične nastave uvođenjem učenja temeljenog na radu te većim mogućnostima za usavršavanje i osposobljavanje.

Započeo projekt uspostave RCK u podsektoru STROJARSTVA u Karlovcu

Učilište za obrazovanje odraslih – Praxis, kao partner Tehničke škole Karlovac, 1.7.2020. započelo je s provedbom projekta „STRuKA i TI“. Projekt „STRuKA i TI“ odnosi se na rješavanje problema sustava strukovnog obrazovanja u vidu zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom te opreme.

UČILIŠTE PRAXIS

Kontakt:
+385 91 333 0694
Email:
info@uciliste-praxis.hr
Adresa:
Ulica Matka Laginje 1b
47000 Karlovac

Upravljanje vremenom – Vrijeme je na Vašoj strani!

Polaznici će se upoznati s pojmom upravljanja vremenom i njegovom važnošću u poslovnom kontekstu. Osim stjecanje osnovnih vještina upravljanja vremenom, radit će se i na utvrđivanju osobnih stavova polaznika prema vremenu, a poticat će se spoznaja da je upravljanje vremenom ustvari upravljanje samim sobom.

Prezentacijske vještine – Oduševite Vašu publiku!

Kroz izrazito interaktivan i praktičan trening polaznici stječu saznanja o različitim prezentacijskim tehnikama i alatima koji će im u poslovnim situacijama pomoći da njihovo prezentiranje postaje efikasnije i uvjerljivije.

Stres – gorak, ljut ili sladak začin života?

Onima koji rade u kompleksnim, zahtjevnim i stresnim uvjetima te žele njima bolje upravljati kroz efikasnije upravljanje sobom.  Polaznici će steći znanje o tome što je stres i osvijestiti izvore i simptome stresa te uvježbavati tehnike sprečavanja stresa i suočavanja sa stresom.

Upisi u zimski semestar

Prijave za upise u programe traju do 15.10.
Kontaktirajte nas za više informacija.

Upravljanje obrazovnim projektima

Namijenjen je svim obrazovnim djelatnicima, sadašnjim i budućim voditeljima projekata. Svima koji su pokretači promjena u svojim ustanovama, bilo da se radi o uspostavi centara izvrsnosti, projektima unapređenja nastavnog procesa ili organizacije razmjene učenika i nastavnika u projektima mobilnosti programa Erasmus+.

Program usavršavanja za poslove voditelja/ice pripreme i provedbe EU projekata

Izrada projektne prijave za financiranje projekta iz EU fondova. Upotreba alata i tehnika za planiranje i formulaciju projekta koristeći standarde pristupa logičke matrice i upravljanja projektnim ciklusom…

Upis
Usavrsi svoje znanje

Upravljanje obrazovnim projektima

Program Upravljanje obrazovnim projektima namijenjen je nastavnicima i svim obrazovnim djelatnicima, sadašnjim i budućim voditeljima projekata. Svima koji su pokretači promjena u svojim ustanovama, bilo da se radi o uspostavi centara izvrsnosti, projektima unapređenja nastavnog procesa ili organizacije razmjene učenika i nastavnika.

Program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje

Program je koncipiran na način da polaznika usavršava (educira) za djelotvorno vođenje svih poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za računovodstvo te za sastavljanje svih financijskih izvještaja, od godišnjih financijskih izvješća do izvješća za potrebe podnošenja poreznoj upravi i drugim relevantnim institucijama.

Želite li se prijaviti ili imate pitanja?