PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78

Upisi u tjeku

Program
Priprema i provedba

EU projekata

Prijave do: 31.3.2019.
Program kreće: 2.4.2019.

EU projekti - posebna ponuda za studente
Voditelj/ica pripreme i provedbe EU projekata - upis kvalifikacije u radnu knjižicu

Upisi u ljetni semestar

Prijave za upise u programe traju do 31.3.
Kontaktirajte nas za više informacija.

Priprema i provedba EU projekata – za studente


Program Priprema i provedba EU projekata namijenjen je budućim voditeljima projekata, pokretačima promjena, inovatorima u tvrtkama u kojima će se zaposliti ili koje će sami pokrenuti. Posebna akcija za studente osigurava studentsku cijenu programa, jednu trećinu pune cijene.

Program usavršavanja za poslove voditelja/ice pripreme i provedbe EU projekata


Izrada projektne prijave za financiranje projekta iz EU fondova. Upotreba alata i tehnika za planiranje i formulaciju projekta koristeći standarde pristupa logičke matrice i upravljanja projektnim ciklusom...

Program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje


Program je koncipiran na način da polaznika usavršava (educira) za djelotvorno vođenje svih poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za računovodstvo te za sastavljanje svih financijskih izvještaja, od godišnjih financijskih izvješća do izvješća za potrebe podnošenja poreznoj upravi i drugim relevantnim institucijama.

Upravljanje obrazovnim projektima


Program Upravljanje obrazovnim projektima namijenjen je nastavnicima i svim obrazovnim djelatnicima, sadašnjim i budućim voditeljima projekata. Svima koji su pokretači promjena u svojim ustanovama, bilo da se radi o uspostavi centara izvrsnosti, projektima unapređenja nastavnog procesa ili organizacije razmjene učenika i nastavnika u projektima mobilnosti programa Erasmus+.

Želite li se prijaviti ili imate pitanja?

Programi

Programe usavršavanja i osposobljavanja organiziramo u suradnji sa zainteresiranim školama, tvrtkama i drugim organizacijama.
Kontaktirajte nas s povjerenjem.

EU projekti


Pregledaj programe

IT i energetika


Pregledaj programe

Menadžment


Pregledaj programe

Obrazovanje


Pregledaj programe

Seminari

Jednodnevni i višednevni seminari organiziraju se na zahtjev organizacija.
Kontaktirajte nas s povjerenjem.

Menadžerske vještine


Pregledaj programe

Osobne poslovne vještine


Pregledaj programe

Upravljanje projektima


Pregledaj programe

Unapređenje nastave


Pregledaj programe

Novosti