Programi

 Menadžment

gradjevinski poslovodja

Građevinski poslovođa

industrijski poslovdja

Industrijski poslovođa

financije i racunovodstvo

Financije i računovodstvo

voditelj marketinga

Voditelj Marketinga

strucnjak za marketing

Stručnjak za marketing

strucnjak za drustvene mreze

Stručnjak za društvene mreže

strucnjak za upravljanje stresom

Stručnjak za upravljanje stresom

upravljanje projektima 2

Upravljanje projektima

samostalni knjihovodja

Program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje