Novosti

Natječaj za upis polaznika u program usavršavanja

Ustanova za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja, Jurja Haulika 18
47 000 Karlovac dana 03. ožujka 2019. godine objavljuje:

NATJEČAJ
ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAM USAVRŠAVANJA 

1. Upisi u programe usavršavanja za poslove:
• VODITELJA/ICE PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

2. Uvjeti upisa:
U program usavršavanja za poslove voditelja/ice pripreme i provedbe EU projekata mogu se upisati osobe s najmanje završenom stručnom spremom:
a) sveučilišni/a i stručni/stručna prvostupnik/ca u području društvenih, informacijskih, tehničkih komunikacijskih i interdisciplinarnih područja znanosti, biomedicine i zdravstva, biotehničkih znanosti – ili najmanje 5 godina radnog iskustva na poziciji stručnjaka ili voditelja
ili sveučilišni/na i stručni/stručna prvostupnik/ca bilo kojeg područja s najmanje jedne godine radnog iskustva na poslovima izrade projekata financiranih iz EU fondova ili srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca 
b) poznavanjem osnova rada na računalu što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom.

Osim toga potrebno je dostaviti:
• Ovjerenu presliku diplome / rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije*
• domovnicu
• rodni list
• presliku osobne iskaznice
• liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

* Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom dodiplomskom, odnosno diplomskom sveučilišnom studiju na stranom sveučilištu, dužan je o svome trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili priznavanju razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na program usavršavanja 

3. Način upisa polaznika:
Upis se obavlja osobnim dolaskom u Ustanovu za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja, na adresi: Breščenskog 4 , Zagreb, dostavljanjem propisane dokumentacije navedene u uvjetima upisa popunjavanjem prijavnice-upisnice te potpisivanjem ugovora o obrazovanju.

4. Rokovi upisa:
Rokovi upisa polaznika u program usavršavanja . 05.ožujka.2019. godine, a traju do 31.ožujka 2019. godine.
Upisi se objavljuju, putem plakata, promotivnih letaka i web stranicama Ustanova za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja
Planirani početak nastave: 02. travnja. 2019. godine.

Više informacija na www. uciliste-praxis.hr. ili na mob:091 916 9986, putem e-mail: info@uciliste-praxis.hr
Ustanova za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja

Author


Avatar