Započeo projekt uspostave RCK u sektoru ELEKTROTEHNIKE i RAČUNALSTVA u Karlovcu

srp 3, 2020

Nakon potpisanog Ugovora, započeli su projekti uspostave Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac. Učilište za obrazovanje odraslih – Praxis partner je Tehničkoj školi Karlovac na projektu “KaRijERA i JA” koji će doprinijeti razvitku novih i modernizaciji postojećih kurikuluma i programa, poboljšanju kvalitete praktične nastave uvođenjem učenja temeljenog na radu te većim mogućnostima za usavršavanje i osposobljavanje.

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti doprinijeti će rješavanju problema nekompetencije učenika nakon završetka strukovnog obrazovanja, zastarjelih i tržištu neprilagođenih strukovnih programa i programa obrazovanja odraslih, nepostojanja programa obrazovanja učenika s teškoćama i osoba s invaliditetom te izostanak kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika.

Cilj projekta “KaRijERA i JA” je uspostaviti organizacijske i programske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru elektrotehnike i računalstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja u tri županije: Karlovačkoj, Ličko-senjskoj i Primorsko-goranskoj županiji. Projekt će rezultirati povećanjem kvalitete učenja temeljenog na radu omogućiti stjecanje kompetencija učenika za lakše uključivanje na tržište rada, ojačati će se kapaciteti odgojno-obrazovnih institucija za primjenu inovativnih metoda rada u nastavnom procesu te imati mogućnost poučavanja na opremi u skladu s realnim sektorom.

Projekt “KaRijERA i JA” financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 31.792.709,24 HRK, a provodi se u razdoblju od 1. srpnja 2020. do  27. prosinca 2023. godine.

Osoba za više informacija je Jasminka Nina Tomljanović, voditeljica projekta. Kontakt: nina.tomljanovic@uciliste-praxis.hr

Web stranica projekta: KaRijERA i JA
Link: www.strukturnifondovi.hr
lenta

Započeo projekt „Tko se boji godina još?“

Započeo projekt „Tko se boji godina još?“

Učilište za obrazovanje odraslih – Praxis partner je Matici umirovljenika Trnje – Zagreb na projektu „Tko se boji godina još?“. Projektom će se povećat kvaliteta i opseg usluga za umirovljenike te se bolje organizirati rad Matice umirovljenika Trnje – Zagreb. Glavni...

Započeo projekt uspostave RCK u podsektoru STROJARSTVA u Karlovcu

Započeo projekt uspostave RCK u podsektoru STROJARSTVA u Karlovcu

Nakon potpisanog ugovora započeli su projekti uspostave regionalnog centra kompetentnosti u Karlovcu. Učilište za obrazovanje odraslih – Praxis, kao partner Tehničke škole Karlovac, 1.7.2020. započelo je s provedbom projekta „STRuKA i TI“. Projekt „STRuKA i TI“ odnosi...