Programi / EU projekti

Program osposobljavanja za poslove suradnika u pripremi i provedbi EU projekata

Kompetencije koje će studenti steći

 1. Razlikovati EU fondove i njihove karakteristike
 2. Prepoznati važne informacije u natječajnoj dokumentaciji
 3. Razlikovati projektne aktivnosti i resurse u fazi pripreme proračuna projekta
 4. Sudjelovati u pripremi projektnog prijedloga
 5. Sudjelovati u provedbi projekta u skladu s pravilima natječaja i javne nabave
 6. Sudjelovati u poslovima izvještavanja ugovornom tijelu
 7. Primijeniti odgovarajuće propise Europske unije za potrebe europskih projekata
 8. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

 

Trajanje programa i način izvođenja

Program osposobljavanja za poslove suradnika u pripremi i provedbi EU projekata u trajanju od 130 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 65 sati i vježbe u trajanju od 65 sati izvodit će se u učionicama ustanove, opremljenim odgovarajućim nastavnim sredstvima. Izvođenje programa Konzultativno – instruktivnom nastav uključuje broj skupnih konzultacija, a iznosi 2/3 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu za nastavu pojedine cjeline. Skupne konzultacije u trajanju od 44 sata se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije u trajanju od 21 sat provode se putem e-pošte, telefonski, neposredno, prema potrebi polaznika. Vježbe se provode u fondu od 60 sati. Nastava se izvodi na adresi: Zagreb, Šandora Brešćenskog 4, I kat.

 

Nastavni plan i program

 • EU fondovi i mogućnosti financiranja
 • Analiza problema i dionika te ciljevi projekta
 • Izrada aktivnosti i proračuna projekta
 • Logička matrica projekta
 • Provedba i dovršetak projektnog prijedloga
 • Zaštita na radu

 

Uvjeti upisa

U program osposobljavanja za poslove suradnika u pripremi i provedbi EU projekata može se upisati osoba koja:

– ima završenu najmanje srednju školu u četverogodišnjem trajanju (srednja stručna sprema)

– osnovna informatička znanja

Polaznik dokazuje potvrdom ili provjerom u ustanovi prije upisa.

 

Cijena i uvjeti plaćanja

Vrijednost programa je 10 500,00 HRK.

Za zaposlenike istih ustanova odobrava se popust od 20%.

Promotivna cijena za rane upise, tijekom studenog, uključuje popust od 20% na redovnu cijenu.

Plaćanje je moguće u 3 rate.

Za jednokratno plaćanje unaprijed obračunava se popust od dodatnih 5%.

 

Kontakt

Damir Belančić, 091 333 0694