Naši predavači

Vitomir Tafra

Vitomir Tafra

Vitomir Tafra stručnjak u području cjeloživotnog obrazovanja, posebno u području obrazovanja za poduzetništvo. Srednjoškolski je nastavnik i viši predavač na visokoj školi, educiran u aktivnim metodama poučavanja – međunarodni trener NCEE – USA. Aktivno provodi projekte u ustanovama za rani odgoj i obrazovanje djece (vrtići), osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama te poduzetničkim inkubatorima i udrugama. Uveo je mnoge didaktičke i metodičke inovacije u obrazovne programe i u nastavu. Autor je nastavnog predmeta u srednjim školama – Vježbenička tvrtka, kolegija Integralno upravljanje poduzećem, mnogih stručnih i znanstvenih članaka, priručnika, udžbenika, dugogodišnji urednik znanstveno stručnog časopisa Obrazovanje za poduzetništvo – E4E.

Područje profesionalnih interesa je poticanje poduzetnosti i poduzetništva, naročito kod mladih, žena i ranjivih skupina u svim oblicima formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja.