Naši predavači

Toni Miljak

Toni Miljak

Toni Miljak stručnjak je iz područja računovodstva i financija. Ima dugogodišnje iskustvo u realnom sektoru kao analitičar poslovanja društava, suradnik u vještačenjima iz područja računovodstva, financija i poreza, voditelj odjela financija te savjetnik iz područja kvalitete za visokoškolske institucije. Više od deset godina kontinuirano radi kao viši predavač na fakultetima i veleučilištima, a četiri godine obnašao je funkciju prodekana za nastavu i kvalitetu.

Aktivno je sudjelovao na više konferencija i znanstvenih skupova iz područja struke. Autor je više od 20 znanstvenih i stručnih radova te jednog sveučilišnog udžbenika iz računovodstva. Područje profesionalnih interesa je analiza poslovanja poduzeća, unapređenje financijskog poslovanja profitnih i neprofitnih organizacija te kontinuirani rad na sustavu kvalitete u visokoškolskim institucijama.