Programi / IT i energetika

Program usavršavanja za poslove montera/ke solarno-toplovodnih sustava

Kompetencije koje će studenti steći

 1. Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja krova ili prostora na zadanoj lokaciji,
 2. Koristiti kataloge i priručnike pri narudžbi instalacijskih elemenata i komponenata sustava,
 3. Montirati solarno-toplovodni sustav na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije,
 4. Puštati u pogon solarno-toplovodni sustav i provjeravati funkcionalnost sustava,
 5. Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova pri zastoju rada sustava,
 6. Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.

 

Trajanje programa i način izvođenja

Program usavršavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 44 sata izvodi se u učionici škole, vježbe se izvode s 61 sata u specijaliziranim učionicama opremljenim za izvođenje vježbi, a praktični dio programa u trajanju od 45 sati izvodi se na ograđenom ravnom ili kosom krovu škole i specijaliziranoj učionici praktične nastave s opremom. Izvođenje programa Konzultativno-instruktivnom nastavom uključuje 44 sata teorijske nastave, 30 sati skupnih konzultacija a izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 14 sati, neposredno prema potrebi polaznika. Vježbe se izvode u trajanju 61 sata, a praktična nastava traje 45 sati.

 

Nastavni plan i program

 • Izmjena topline
 • Konstrukcije toplovodnih sustava
 • Tehničko dokumentiranje
 • Zaštita na radu
 • Sunčani toplovodni sustavi
 • Praktična nastava – montaža toplovodnih sustava

 

Uvjeti upisa

U program usavršavanja za poslove montera/ke solarno-toplovodnih sustava može se upisati:

 • osoba koja ima završenu srednju školu u području strojarstva i elektrotehnike,
 • navršenih 18 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

 

Cijena i uvjeti plaćanja

 1. Vrijednost programa je 17.404,70 kn / 2 310,00 €.
 2. Za zaposlenike istih ustanova odobrava se popust od 10%.
 3. Plaćanje je u dvije rate, u roku od 7 dana od upisa i 40 dana nakon upisa.
 4. Za jednokratno plaćanje unaprijed obračunava se popust od 15%.