Programi / IT i energetika

Program usavršavanja za poslove montera/ke fotonaponskih sustava

Kompetencije koje će studenti steći

 1. Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja prostora ili krova na lokaciji elektrane,
 2. Montirati elektranu na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije,
 3. Puštati u pogon i nadzirati rad fotonaponske elektrane spojene na energetsku mrežu,
 4. Postavljati, spajati i puštati u pogon autonomnu elektranu,
 5. Nadzirati rad elektrane putem Interneta,
 6. Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjati kvarove pri zastoju rada elektrane,
 7. Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.

 

Trajanje programa i način izvođenja

Program usavršavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 45 sati izvodi se u učionici škole, vježbe se izvode s 65 sati u specijaliziranim učionicama opremljenim za izvođenje vježbi, a praktični dio programa u trajanju od 40 sati izvodi se na ograđenom ravnom ili kosom krovu škole i specijaliziranoj učionici praktične nastave s opremom. Izvođenje programa Konzultativno-instruktivnom nastavom uključuje 45 sati teorijske nastave, – 29 sati skupnih konzultacija koje se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 16 sati, neposredno prema potrebi polaznika. Vježbe se izvode u trajanju od 65 sati, a praktična nastava traje 40 sati.

 

Nastavni plan i program

 • Elektrodinamika
 • Električne instalacije fotonaponskih sustava
 • Konstrukcije fotonaponskih sustava
 • Tehničko dokumentiranje
 • Zaštita na radu
 • Fotonaponski sustavi
 • Praktična nastava montaža fotonaponskih sustava
 • Uvjeti upisa

U program usavršavanja za poslove montera/ke fotonaponskih sustava može se upisati:

 • osoba koja ima završenu srednju školu u području strojarstva ili elektrotehnike,
 • navršenih 18 godina
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

 

Cijena i uvjeti plaćanja

 1. Vrijednost programa je 17.404,70 kn / 2 310,00 €.
 2. Za zaposlenike istih ustanova odobrava se popust od 10%.
 3. Plaćanje je u dvije rate, u roku od 7 dana od upisa i 40 dana nakon upisa.
 4. Za jednokratno plaćanje unaprijed obračunava se popust od 15%.