PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
Seminari

Upravljanje projektima

Upravljanje projektima
UP01 – Projektni menadžment – Mogu li i ja biti dobar voditelj projekta?

Seminar je namijenjen voditeljima koji planiraju projektni rad uvesti u svoje poslovanje. Bilo da se radi o inovativnim rješenjima, poboljšanjima postojećih procesa ili uhodanim poslovima, metodologija projektnog rada može unaprijediti učinkovitost, poboljšati komunikaciju i doprinijeti povećanju kvalitete rezultata rada. Seminar može pomoći svima koji planiraju prijaviti projekte na neki od natječaja kojima se osigurava financiranje iz pretpristupnih fondova i drugih linija financiranja.

Upravljanje projektima
UP02 – Upravljanje ljudskim resursima – Ključ je u jasnoći i timskom radu!
Upravljanje projektima
UP03 – Upravljanje projektnim rizicima – Kako se nositi s neizbježnim promjenama?

Pohađanjem seminara polaznici će se steći znanja iz osnova upravljanja rizicima. Uz praktični rad, polaznici će usvojiti alate i vještine za identificiranje rizika, analizu i ocjenu rizika, planiranje odgovora na rizike te izradu plana upravljanja rizicima. Polaznici će se upoznati važnost praćenja i nadzora upravljanja rizicima.

Upravljanje projektima
UP04 – Upravljanje kvalitetom i komunikacijama – Koliko očekivanja mogu biti zadovoljena?
Upravljanje projektima
UP05 – EU projekti – Kako ih dobiti i voditi?

Seminar je namijenjen voditeljima i svima koji planiraju prijaviti svoje ideje u obliku projekta na europske natječaje kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva, a imaju potrebu dodatno se usavršavati u osmišljavanju projekata, pisanju natječajne dokumentacije, a sve u cilju uspješne provedbe projekta i postizanju kvalitetnih rezultata.

Upravljanje projektima
UP06 – Financijsko upravljanje EU projektima: planiranje, nabava i izvještavanje (ZNS)
Predavači
Karolina Horvatinčić, Elizabeta Sarjanović, Domagoj Troha, Mira Mileusnić Škrtić