PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78

Upravljanje obrazovnim projektima

Program Upravljanje obrazovnim projektima namijenjen je nastavnicima i svim obrazovnim djelatnicima, sadašnjim i budućim voditeljima projekata. Svima koji su pokretači promjena u svojim ustanovama, bilo da se radi o uspostavi centara izvrsnosti, projektima unapređenja nastavnog procesa ili organizacije razmjene učenika i nastavnika u projektima mobilnosti programa Erasmus+.

Fokus je na praktičnom radu i izradi projektnih prijava kojima se osigurava financiranje projekta iz fondova Europske unije.

Kompetencije koje će studenti steći:
  • oblikovati projektnu ideju sa svim elementima koje omogućuju izradu kvalitetnog projektnog plana
  • analizirati postojeće stanje, te potrebe i očekivanja dionika, a u skladu s planom razvoja svoje ustanove
  • opisati ciljeve, odrediti pokazatelje uspješnosti projekta, razlikovati ciljeve, svrhu i isporuke
  • izraditi projektni plan: opisati planirane aktivnosti, očekivane rezultate i potrebne resurse, izraditi proračun projekta
  • analizirati Pozive za dostavu projektnih prijedloga i formulirati projektne ideje na način da ih je moguće financirati iz fondova Europske unije ili drugim linijama financiranja
  • izraditi projektnu prijavu, raditi u timu, 
  • upravljati koracima u provedbi projekata: koordinirati provedbu, planirati nabavu, izvještavati o provedbi projekta
Izvedba programa:

Program traje 160 sati.
Provodi se petkom: 17-21h i subotom: 9-14 h. 
Od siječnja do lipnja.
Lokacija: Zagreb, Šandora Brešćenskog 4, I kat

Cijena i uvjeti plaćanja:

Vrijednost programa je 17.400,00 kn. 


Za zaposlenike istih ustanova odobrava se popust od 10%.


Plaćanje je u dvije rate, u roku od 7 dana od upisa i nakon 2 mjeseca.


Za jednokratno plaćanje unaprijed obračunava se popust od 15%: 14.790,00 kn

Kontakt:

Božana Đuranović, koordinatorica edukacije


telefon: 091 916 9986