PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78

Program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje

Kompetencije koje će studenti steći:

Program je koncipiran na način da polaznika usavršava (educira) za djelotvorno vođenje svih poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za računovodstvo te za sastavljanje svih financijskih izvještaja, od godišnjih financijskih izvješća do izvješća za potrebe podnošenja poreznoj upravi i drugim relevantnim institucijama. Pritom polaznik stječe sposobnost samostalnog odlučivanja i odabira najpovoljnijih alternativa računovodstvenih politika u početnom i naknadnom priznavanju i mjerenju pozicija financijskog položaja i financijske uspješnosti poduzeća.


Polaznik će:

 1. primijeniti određene računovodstvene politike u priznavanju, vrednovanju i naknadnom mjerenju pozicija financijskog položaja (dugotrajna i kratkotrajna imovina, kapital i obveze) te financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 2. usporediti efekte primjene računovodstvenih alternativa na iskazane pozicije financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 3. odabrati najpovoljnije računovodstvene politike koje osiguravaju pouzdan i ispravan prikaz pozicija financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 4. sintetizirati informacije iz računovodstvenih evidencija u financijske izvještaje i izraditi godišnju prijavu poreza na dobit
 5. koristiti računovodstvene aplikacije za vođenje poslovnih knjiga.
Trajanje programa i način izvođenja

Program u trajanju od 204 sata ostvaruje se redovitom nastavom prema izrađenom rasporedu. Program uključuje izvedbu sadržaja pojedinih cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u trajanju od 45 sati te vježbi u trajanju od 39 sati. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 120 u tvrtkama koje se bave uslužnom, proizvodnom i trgovačkom djelatnošću s kojima Ustanova sklapa Ugovor o poslovnoj suradnji o izvođenju praktične nastave prema utvrđenom nastavnom planu.

Nastavni plan i program
 • Regulativni okvir računovodstva
 • Računovodstvo imovine, kapitala i obveza
 • Računovodstvo proizvodnje, trgovine i financijskog rezultata
 • Računovodstvo na računalu
 • Zaštita na radu
 • Praktičan rad u trgovačkom društvu djelatnosti proizvodnje
 • Praktičan rad u trgovačkom društvu djelatnosti trgovine
 • Praktičan rad u trgovačkom društvu uslužne djelatnosti
Uvjeti upisa

U program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje može se upisati osoba koja ima 18 godina i:

 1. Završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica;
 2. Završenu bilo koju srednju školu u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti (test znanja) u ustanovi

Cijena i uvjeti plaćanja:

Vrijednost programa je 17.400,00 kn. 


Za zaposlenike istih ustanova odobrava se popust od 10%.


Plaćanje je u dvije rate, u roku od 7 dana od upisa i nakon 2 mjeseca.


Za jednokratno plaćanje unaprijed obračunava se popust od 15%: 14.790,00 kn

Kontakt:

Božana Đuranović, koordinatorica edukacije


telefon: 091 916 9986