PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
Programi

Menadžment

Menadžment
Menadžer u poduzetništvu
Menadžment
Građevinski poslovođa
Menadžment
Industrijski poslovođa
Menadžment
Financije i računovodstvo
Menadžment
Voditelj Marketinga
Menadžment
Stručnjak za marketing
Menadžment
Stručnjak za društvene mreže
Menadžment
Stručnjak za upravljanje stresom
Menadžment
Upravljanje projektima
Menadžment
Program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje

Program je koncipiran na način da polaznika usavršava (educira) za djelotvorno vođenje svih poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za računovodstvo te za sastavljanje svih financijskih izvještaja, od godišnjih financijskih izvješća do izvješća za potrebe podnošenja poreznoj upravi i drugim relevantnim institucijama. Pritom polaznik stječe sposobnost samostalnog odlučivanja i odabira najpovoljnijih alternativa računovodstvenih politika u početnom i naknadnom priznavanju i mjerenju pozicija financijskog položaja i financijske uspješnosti poduzeća.