PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78

Program usavršavanja za poslove voditelja/ice pripreme i provedbe EU projekata

Kompetencije koje će studenti steći:
 • Primijeniti pravne akte te razlikovati vrste EU fondova i programa
 • Upotrijebiti alate i tehnike za planiranje i formulaciju projekta koristeći standarde pristupa logičke matrice i upravljanja projektnim ciklusom
 • Isplanirati elemente projekta (aktivnosti, resursi, vremenski tijek, troškove projekta) u skladu s provedenim analizama i izraditi Ganttov dijagram te formulirati projektne ciljeve 
 • Izraditi proračun projekta 
 • Oblikovati projektni prijedlog u skladu s kvalitativnim značajkama projekta- opisati doprinos horizontalnim pitanjima, obrazložiti relevantnost i održivost projektnog prijedloga
 • Pripremiti i popuniti natječajnu dokumentaciju
 • Upravljati projektnim aktivnostima i resursima, provesti projekt u skladu s pravilima ugovora, izraditi izvještaje
 • Provesti postupak nabave sukladno pravilima
 • Vrednovati projekt
 • Primijeniti mjere sigurnosti na radu i pružiti prvu pomoć
Trajanje programa i način izvođenja

Program usavršavanja u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Program uključuje teorijski dio programa u trajanju od 82 te vježbe u trajanju od 38 sati, izvode se u specijaliziranoj učionici ustanove za obrazovanje odraslih opremljenoj za vježbe. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 40 sati u učionici ustanove pod nadzorom mentora.Nastava se izvodi na adresi: Zagreb, Šandora Brešćenskog 4, I kat

Nastavni plan i program
 • Uvod u politike i programe Europske unije
 • Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice
 • Operativno i financijsko upravljanje projektom
 • Modeliranje EU projekta i ispunjavanje projektne dokumentacije
 • Provedba EU projekta
 • Zaštita na radu
 • Praktična nastava
Uvjeti upisa

U program usavršavanja za poslove voditelja/ice pripreme i provedbe EU projekata mogu se upisati osobe s najmanje završenom stručnom spremom:

 1. sveučilišni/a i stručni/stručna prvostupnik/ca u području društvenih, informacijskih, tehničkih komunikacijskih i interdisciplinarnih područja znanosti, biomedicine i zdravstva, biotehničkih znanosti – ili najmanje 5 godina radnog iskustva na poziciji stručnjaka ili voditelja
  ili sveučilišni/na i stručni/stručna prvostupnik/ca bilo kojeg područja s najmanje jedne godine radnog iskustva na poslovima izrade projekata financiranih iz EU fondova ili srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca 
 2. poznavanjem osnova rada na računalu što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom.
Cijena i uvjeti plaćanja:

Vrijednost programa je 17.400,00 kn. 

Za zaposlenike istih ustanova odobrava se popust od 10%.

Plaćanje je u dvije rate, u roku od 7 dana od upisa i 40 dana nakon upisa.

Za jednokratno plaćanje unaprijed obračunava se popust od 15%: 14.790,00 kn

Kontakt:

Božana Đuranović, koordinatorica edukacije

telefon: 091 916 9986