Programi / EU projekti

Program usavršavanja za poslove voditelja/ice pripreme i provedbe EU projekata

Kompetencije koje će studenti steći

 1. Identificirati mogućnosti financiranja EU fondovima
  2. Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivane rezultate projekta
  3. Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave
  4. Izraditi projektni prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
  5. Izraditi prijedlog projektnog proračuna u skladu s kriterijima ugovora
  6. Ispuniti natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU
  7. Provesti projekt u skladu s pravilima ugovora te evaluirati i izraditi izvješća o provedbi projekta
  8. Primijeniti pravila zaštite na radu zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

 

Trajanje programa i način izvođenja

Program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata u trajanju od 160 sati, realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom, uz mogućnost izvođenja putem online prijenosa u stvarnom vremenu.
Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 65 sati i vježbe u trajanju od 95 sati.

Konzultativno – instruktivna nastava: broj skupnih konzultacija iznosi 2/3 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane za pojedine nastavne cjeline u programu. Skupne konzultacije u trajanju od 42 sata izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije u trajanju od 23 sata provode se putem e-pošte, telefonski, neposredno, prema potrebi polaznika. Vježbe se provode u punom fondu sati.

Nastava se izvodi na adresi Učilišta Praxis, Matka Laginje 1b, Karlovac.

 

Nastavni plan i program

 • EU fondovi i programi
 • Projektno planiranje
 • Izrada projektne prijave
 • Upravljanje provedbom projekata EU
 • Evaluacija i izvještavanje na projektu
 • Zaštita na radu

 

Uvjeti upisa

U program usavršavanja za poslove voditelja pripreme i provedbe EU projekata može se upisati osoba koja ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (bacc. ili vss.). 

Cijena i uvjeti plaćanja

Vrijednost programa je 8 287,95 HRK / 1 100,00 €.

Za zaposlenike istih ustanova, nezaposlene osobe i osobe zaposlene u neprofitnim organizacijama odobrava se popust od 20%.

Plaćanje je moguće u 3 rate.

Za jednokratno plaćanje unaprijed obračunava se popust od dodatnih 5%.

 

Kontakt

Damir Belančić, 091 333 0694