Programi / EU projekti

Program usavršavanja za poslove voditelja/ice pripreme i provedbe EU projekata

Kompetencije koje će studenti steći

 1. Primijeniti pravne akte te razlikovati vrste EU fondova i programa
 2. Upotrijebiti alate i tehnike za planiranje i formulaciju projekta koristeći standarde pristupa logičke matrice i upravljanja projektnim ciklusom
 3. Isplanirati elemente projekta (aktivnosti, resursi, vremenski tijek, troškove projekta) u skladu s provedenim analizama i izraditi Ganttov dijagram te formulirati projektne ciljeve
 4. Izraditi proračun projekta
 5. Oblikovati projektni prijedlog u skladu s kvalitativnim značajkama projekta- opisati doprinos horizontalnim pitanjima, obrazložiti relevantnost i održivost projektnog prijedloga
 6. Pripremiti i popuniti natječajnu dokumentaciju
 7. Upravljati projektnim aktivnostima i resursima, provesti projekt u skladu s pravilima ugovora, izraditi izvještaje
 8. Provesti postupak nabave sukladno pravilima
 9. Vrednovati projekt
 10. Primijeniti mjere sigurnosti na radu i pružiti prvu pomoć

 

Trajanje programa i način izvođenja

Program usavršavanja u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Izvođenje Programa redovnom nastavom uključuje teorijski dio programa u trajanju od 82 te vježbe u trajanju od 38 sati, izvode se u specijaliziranoj učionici ustanove za obrazovanje odraslih opremljenoj za vježbe. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 40 sati u učionici ustanove pod nadzorom mentora.  Izvođenje programa konzultativno-instruktivnom nastavom uključuje teorijski dio u trajanju od 54 sata skupnih konzultacija 28 sati individualnih konzultacija 38 sati vježbi i 40 sati praktične nastave pod nadzorom mentora. Nastava se izvodi na adresi: Zagreb, Šandora Brešćenskog 4, I kat.

 

Nastavni plan i program

 • Uvod u politike i programe Europske unije
 • Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice
 • Operativno i financijsko upravljanje projektom
 • Modeliranje EU projekta i ispunjavanje projektne dokumentacije
 • Provedba EU projekta
 • Zaštita na radu
 • Praktična nastava

 

Uvjeti upisa

U program usavršavanja za poslove voditelja/ice pripreme i provedbe EU projekata mogu se upisati osobe s najmanje završenom stručnom spremom:

 1. a) sveučilišni/a i stručni/stručna prvostupnik/ca u području društvenih, informacijskih, tehničkih komunikacijskih i interdisciplinarnih područja znanosti, biomedicine i zdravstva, biotehničkih znanosti – ili najmanje 5 godina radnog iskustva na poziciji stručnjaka ili voditelja

ili sveučilišni/na i stručni/stručna prvostupnik/ca bilo kojeg područja s najmanje jedne godine radnog iskustva na poslovima izrade projekata financiranih iz EU fondova ili srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca

 1. b) poznavanjem osnova rada na računalu što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom.

 

Cijena i uvjeti plaćanja

Vrijednost programa je 11 500,00 HRK.

Za zaposlenike istih ustanova odobrava se popust od 20%.

Promotivna cijena za rane upise, tijekom studenog, uključuje popust od 20% na redovnu cijenu.

Plaćanje je moguće u 3 rate.

Za jednokratno plaćanje unaprijed obračunava se popust od dodatnih 5%.

 

Kontakt

Damir Belančić, 091 333 0694