Programi

​Program usavršavanja za poslove samostalnog računovođe

Kompetencije koje će studenti steći

 1. primijeniti određene računovodstvene politike u priznavanju, vrednovanju i naknadnom mjerenju pozicija financijskog položaja (dugotrajna i kratkotrajna imovina, kapital i obveze) te financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 2. usporediti efekte primjene računovodstvenih alternativa na iskazane pozicije financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 3. odabrati najpovoljnije računovodstvene politike koje osiguravaju pouzdan i ispravan prikaz pozicija financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)
 4. sintetizirati informacije iz računovodstvenih evidencija u financijske izvještaje i izraditi godišnju prijavu poreza na dobit
 5. koristiti računovodstvene aplikacije za vođenje poslovnih knjiga.

 

Trajanje programa i način izvođenja

Program u trajanju od 204 sata ostvaruje se redovitom nastavom prema izrađenom rasporedu. Program uključuje izvedbu sadržaja pojedinih cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u trajanju od 45 sati te vježbi u trajanju od 39 sati. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 120 u tvrtkama koje se bave uslužnom, proizvodnom i trgovačkom djelatnošću s kojima Ustanova sklapa Ugovor o poslovnoj suradnji o izvođenju praktične nastave prema utvrđenom nastavnom planu.

 

Nastavni plan i program

 • Regulativni okvir računovodstva
 • Računovodstvo imovine, kapitala i obveza
 • Računovodstvo proizvodnje, trgovine i financijskog rezultata
 • Računovodstvo na računalu
 • Zaštita na radu
 • Praktičan rad u trgovačkom društvu djelatnosti proizvodnje
 • Praktičan rad u trgovačkom društvu djelatnosti trgovine Praktičan rad u trgovačkom društvu uslužne djelatnosti

 

Uvjeti upisa

U program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje može se upisati osoba koja ima 18 godina i:

 1. Završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica;
 2. Završenu bilo koju srednju školu u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti (test znanja) u ustanovi

Cijena i uvjeti plaćanja

 • Vrijednost programa je 17.404,70 kn / 2 310,00 €.
 • Za zaposlenike istih ustanova odobrava se popust od 10%.
 • Plaćanje je u dvije rate, u roku od 7 dana od upisa i 40 dana nakon upisa.
 • Za jednokratno plaćanje unaprijed obračunava se popust od 15%.