Programi / EU projekti

Priprema i provedba EU projekata – za studente

Program Priprema i provedba EU projekata namijenjen je budućim voditeljima projekata, pokretačima promjena, inovatorima u tvrtkama u kojima će se zaposliti ili koje će sami pokrenuti.
Posebna akcija za studente osigurava studentsku cijenu programa, jednu trećinu pune cijene.

Kompetencije koje će studenti steći:

  • formulirati projektne ideje na način da ih je moguće financirati iz fondova Europske unije ili drugim sredstvima financiranja
  • primijeniti alate i tehnike za izradu projektnih prijava
  • planirati projekte: definirati ciljeve,
  • razraditi aktivnosti, izračunati troškove
    upravljati komunikacijom, analizirati potrebe i očekivanja zainteresiranih strana
    planirati uloge u timu i timski rješavati zadatke
  • analizirati Pozive za dodjelu bespovratnih sredstava i pripremiti potrebnu dokumentaciju za prijavu projekta
  • izvještavati o provedbi projekta

Izvedba programa:

Program traje 160 sati.Provodi se utorkom, srijedom i četvrtkom: 17-21h. Lokacija: Zagreb, Šandora Brešćenskog 4, I kat

Cijena i uvjeti plaćanja:

Vrijednost programa je 17.400,00 kn.

Studentski popust je 67%. Cijena za studente je 5.742,00 kn.

Plaćanje je jednokratno i plaća se u roku od 7 dana od upisa.

Iznimno, na zahtjev, moguće je plaćanje u dvije ili tri rate.

Kontakt:

Božana Đuranović, koordinatorica edukacije

telefon: 091 916 9986