PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78

O nama

Stručnost i višegodišnje iskustvo naših predavača, suradnika i zaposlenika jamstvo su kvalitete obrazovnih procesa i metoda koje primjenjujemo u programima usavršavanja i seminarima. S puno praktičnih vježbi, naša su predavanja interaktivna i povezana s poslovnim situacijama, konkretna i primjenjiva.

Domagoj Troha

Diplomirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pohađao program usavršavanja „Projektni menadžer EU fondova“ u trajanju od dva semestra i stekao dodatno zvanje projektni menadžer EU fondova. Član je Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije te Hrvatskog šumarskog dru...


Više

Elizabeta Sarjanović

lizabeta Sarjanović, dipl. ing., MBA, PMP, PMI, posjeduje 18-godišnje iskustvo u projektnom i multikulturalnom okruženju. U poduzeću Ericsson Nikola Tesla je vodila međunarodne projekte razvoja novih tehnologija, a u Vipnet-u niz strateških projekata. Bila je na poziciji direktora u UNIQA ...


Više

Mira Mileusnić Škrtić

Text Hover Mira Mileusnić Škrtić Mira Mileusnić Škrtić diplomirala je na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu (smjer informacijsko i programsko inženjerstvo) te pohađa doktorsk...


Više

Ines Bezjak Kožnjak

Ines Bezjak Kožnjak stručnjak je u području upravljanja ljudskim resursima. Ima dugugodišnjeg iskustva na projektima usavršavanja i razvoja zaposlenika u multinacionalnoj kompaniji. Educirana je i u području transakcijske analize i znanja koja stekla uspješno primjenjuje kako profesionalno...


Više

Vikica Lukić

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Vlasnica je tvrtke Pronova d.o.o. gdje samostalno priprema i provodi projekte financirane od strane EU, prati natječaje i pozive za dostavu projektnih prijedloga EU fondova, vodi bazu projektnih i...


Više

Karolina Horvatinčić

Text Hover Karolina Horvatinčić Karolina Horvatinčić radi u Institutu za razvoj i međunarodne odnose. Ima bogato iskustvo u vođenju domaćih i međunarodnih projekata. Diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te je završila studij MBA Poslovne škole I...


Više

Antonio Prišćan

Antonio Prišćan diplomirao je na FER-u u Zagrebu. Poslovno ima iskustvo na raznim pozicijama, od direktora marketinga, poslovnog konzultanta do direktora poslovnog razvoja. Specijalnost su mu dugogodišnji, transformacijski projekti s međunarodnim virtualnim timovima razmještenim po svi...


Više

Ivana Lampek Pavčnik

Diplomirala je na Fakultetu geodezije i geoinformatike u Zagrebu. Ima 20-godišnje iskustvo u vođenju projekata i timova konzultanata, na oblikovanju cjelovitih informatičkih rješenja, tehničkih projektnih prijedloga, ponuda i ugovora, a radeći u tvrtkama GDI d.o.o. i Oikon d.o.o.


Više

Ana Jergović

Direktorica je kreativne agencije IDEOTEKA koju je suosnovala nakon deset godina bavljenja komunikacijama i marketingom na području JI Europe. Diplomirala je njemačku i talijansku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i zatim završila Executive MBA program na COTRUGLI Busines...


Više