Novo u ponudi

sij 18, 2023

Od nedavno u našoj ponudi znanja i vještina koje smo Vam spremni prenijeti nalazi se niz tema iz područja prodaje, upravljanja ljudskim potencijalima, kontrolinga i računovodstva.

 

 PRODAJA
▪️ Povećanje prodajnih vještina
▪️ Učinkovito odlučivanje, postavljanje prioriteta i upravljanje vremenom prodavača
▪️ Primjena prodajnih procesa i adekvatno praćenje izvještaja, rezultata i profitabilnosti
▪️ Kvalitetna komunikacija s kupcem

 

 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
▪️ Kako uspješno upravljati ljudskim potencijalima i učinkovitošću zaposlenika
▪️ Sistematizacija radnih mjesta i procjena učinka zaposlenika
▪️ Kadrovsko poslovanje i procedure
▪️ Vještine uspješnog rukovođenja

 

 KONTROLING
▪️ Kontroling u proizvodnji i prodaji, analiza profitabilnosti po proizvodu
▪️ Upravljačko računovodstvo i kontroling kao desna ruka uprave
▪️ Monitoring kupaca – nije svaki veliki kupac i dobar kupac
▪️ Upravljanje kupcima – kriteriji za kvalifikaciju i ocjenu kvalitete
▪️ Kontrolorski pogled – analiza poslovnih rezultata I pokazatelja poslovanja
▪️ Važnost ažurnog i transparentnog računovodstva prilikom izvještavanja i razvoja kontrolinga

 

 RAČUNOVODSTVO
▪️ Uloga kvalitetnog računovodstva u povećanju profitabilnosti poslovanja
▪️ Outsourcing računovodstvenih usluga – razlozi za i protiv
▪️ Računovodstvo za neračunovođe
▪️ Financijski izvještaji kao izvor informacija za upravljanje likvidnošću
▪️ Financijsko upravljanje i izvori financiranja
▪️ Upravljanje novčanim tokovima
▪️ Analiza godišnjih, mjesečnih i dnevnih izvještaja i pokazatelja uspješnosti poslovanja
▪️ Financijsko i troškovno računovodstvo i računovodstveno evidentiranje poslovnih događaja
▪️ Automatizacija računovodstveno-knjigovodstvenih poslova i procedura
▪️ Osnove računovodstva
▪️ Struktura bilance i računa dobiti i gubitka
▪️ Forenzično računovodstvo – osnove
▪️ Analiza troškova i koristi (CBA – Cost Benefit Analysis)
▪️ Godišnji financijski izvještaji – tko ih sve koristi i za koje potrebe

 

Uspješan završetak našeg projekta PROCEM

Uspješan završetak našeg projekta PROCEM

Održali smo okrugli stol na temu profesionalnog usmjeravanja učenika i rezultata provedbe našeg Projekta Procem. Okupili smo sve partnere, predstavnike osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja kako bismo na najbolji način zaključili projekt Procem, razgovorom,...

Novi online alati za osnovnoškolce su tu!

Novi online alati za osnovnoškolce su tu!

Naš projekt Procem kreirao je još jednu sjajnu stvar – digitalne alate za (samo)procjenu učenika viših razreda osnovnih škola. Novi digitalni alati učenicima omogućuju jednostavno online samotestiranje imaju li sklonosti za računarstvo, elektrotehniku/elektroniku i...