Novo u ponudi

sij 18, 2023 | 0 comments

Od nedavno u našoj ponudi znanja i vještina koje smo Vam spremni prenijeti nalazi se niz tema iz područja prodaje, upravljanja ljudskim potencijalima, kontrolinga i računovodstva.

 

 PRODAJA
▪️ Povećanje prodajnih vještina
▪️ Učinkovito odlučivanje, postavljanje prioriteta i upravljanje vremenom prodavača
▪️ Primjena prodajnih procesa i adekvatno praćenje izvještaja, rezultata i profitabilnosti
▪️ Kvalitetna komunikacija s kupcem

 

 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
▪️ Kako uspješno upravljati ljudskim potencijalima i učinkovitošću zaposlenika
▪️ Sistematizacija radnih mjesta i procjena učinka zaposlenika
▪️ Kadrovsko poslovanje i procedure
▪️ Vještine uspješnog rukovođenja

 

 KONTROLING
▪️ Kontroling u proizvodnji i prodaji, analiza profitabilnosti po proizvodu
▪️ Upravljačko računovodstvo i kontroling kao desna ruka uprave
▪️ Monitoring kupaca – nije svaki veliki kupac i dobar kupac
▪️ Upravljanje kupcima – kriteriji za kvalifikaciju i ocjenu kvalitete
▪️ Kontrolorski pogled – analiza poslovnih rezultata I pokazatelja poslovanja
▪️ Važnost ažurnog i transparentnog računovodstva prilikom izvještavanja i razvoja kontrolinga

 

 RAČUNOVODSTVO
▪️ Uloga kvalitetnog računovodstva u povećanju profitabilnosti poslovanja
▪️ Outsourcing računovodstvenih usluga – razlozi za i protiv
▪️ Računovodstvo za neračunovođe
▪️ Financijski izvještaji kao izvor informacija za upravljanje likvidnošću
▪️ Financijsko upravljanje i izvori financiranja
▪️ Upravljanje novčanim tokovima
▪️ Analiza godišnjih, mjesečnih i dnevnih izvještaja i pokazatelja uspješnosti poslovanja
▪️ Financijsko i troškovno računovodstvo i računovodstveno evidentiranje poslovnih događaja
▪️ Automatizacija računovodstveno-knjigovodstvenih poslova i procedura
▪️ Osnove računovodstva
▪️ Struktura bilance i računa dobiti i gubitka
▪️ Forenzično računovodstvo – osnove
▪️ Analiza troškova i koristi (CBA – Cost Benefit Analysis)
▪️ Godišnji financijski izvještaji – tko ih sve koristi i za koje potrebe

 

Dronatron, 3D printanje, solarni automobili

Dronatron, 3D printanje, solarni automobili

Odličan Dronatron je iza nas, a čekaju nas još natjecanja učenika u solarnim automobilima i hackathon u 3D printanju. Strukovno obrazovanje nikad nije bilo uzbudljivije. Hvala Aquatika - slatkovodni akvarij Karlovac, Muzeji grada Karlovca i Nikola Tesla Experience...

INHOUSE edukacije

INHOUSE edukacije

Jesen je za planiranje usavršavanja i educiranja timova, pojedinaca, zaposlenika ... poslovni i osobni rast. Kontaktirajte nas na vrijeme kako bismo zajedno napravili najbolji plan, pripremili najbolje termine, najbolje teme i najbolje edukatore i sve to "iskrojili"...