Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja

srp 19, 2021

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja

Na temelju odluke Upravnog vijeća Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja, a sukladno odredbama članaka 38.-41- Zakona o ustanovama (NN 76/96; 29/97; 47/99; 35/08) i čl. 14. Statuta Ustanove za obrazovanje odraslih „Praxis“ – učilište za praktična znanja“ na sjednici održanoj 19.07.2021. godine raspisuje

NATJEČAJ

Za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidat mora imati:

  • završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij: minimalne razine 7.1
  • organizacijske, komunikacijske i upravljačke vještine
  • najmanje 10 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
  • najmanje 10 godina radnog iskustva u obrazovanju odraslih
  • najmanje 10 godina radnog iskustva u pripremi, provođenju i upravljanju projektima.

Uz prijavu na natječaj kandidat dostavlja:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu 
  • uvjerenje o nekažnjavanju.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja na službenim elektroničkim stranicama www.uciliste-praxis.hr.

Prijave se primaju na adresu: Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja, Karlovac, Ulica Matka Laginje 1b, 47000 Karlovac s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja – Ne otvaraj“.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i prijave pristigle izvan roka natječaja neće biti razmatrane. Konačni odabir izvršit će se na temelju intervjua s kandidatima, koji će o terminu održavanja intervjua biti pravodobno obaviješteni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

UPRAVNO VIJEĆE

Ustanova za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja, Karlovac

Uspješan završetak našeg projekta PROCEM

Uspješan završetak našeg projekta PROCEM

Održali smo okrugli stol na temu profesionalnog usmjeravanja učenika i rezultata provedbe našeg Projekta Procem. Okupili smo sve partnere, predstavnike osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja kako bismo na najbolji način zaključili projekt Procem, razgovorom,...

Novi online alati za osnovnoškolce su tu!

Novi online alati za osnovnoškolce su tu!

Naš projekt Procem kreirao je još jednu sjajnu stvar – digitalne alate za (samo)procjenu učenika viših razreda osnovnih škola. Novi digitalni alati učenicima omogućuju jednostavno online samotestiranje imaju li sklonosti za računarstvo, elektrotehniku/elektroniku i...