Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja

srp 19, 2021 | 0 comments

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja

Na temelju odluke Upravnog vijeća Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja, a sukladno odredbama članaka 38.-41- Zakona o ustanovama (NN 76/96; 29/97; 47/99; 35/08) i čl. 14. Statuta Ustanove za obrazovanje odraslih „Praxis“ – učilište za praktična znanja“ na sjednici održanoj 19.07.2021. godine raspisuje

NATJEČAJ

Za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidat mora imati:

  • završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij: minimalne razine 7.1
  • organizacijske, komunikacijske i upravljačke vještine
  • najmanje 10 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
  • najmanje 10 godina radnog iskustva u obrazovanju odraslih
  • najmanje 10 godina radnog iskustva u pripremi, provođenju i upravljanju projektima.

Uz prijavu na natječaj kandidat dostavlja:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu 
  • uvjerenje o nekažnjavanju.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja na službenim elektroničkim stranicama www.uciliste-praxis.hr.

Prijave se primaju na adresu: Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja, Karlovac, Ulica Matka Laginje 1b, 47000 Karlovac s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja – Ne otvaraj“.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i prijave pristigle izvan roka natječaja neće biti razmatrane. Konačni odabir izvršit će se na temelju intervjua s kandidatima, koji će o terminu održavanja intervjua biti pravodobno obaviješteni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

UPRAVNO VIJEĆE

Ustanova za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja, Karlovac

Održana početna tiskovna konferencija projekta “STRuKA i TI”

Održana početna tiskovna konferencija projekta “STRuKA i TI”

U “Atriju znanja” Veleučilišta u Karlovcu, 5. svibnja 2021., održana je početna konferencija projekta “STRuKA i TI” koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od...