Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja

srp 19, 2021 | 0 comments

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja

Na temelju odluke Upravnog vijeća Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja, a sukladno odredbama članaka 38.-41- Zakona o ustanovama (NN 76/96; 29/97; 47/99; 35/08) i čl. 14. Statuta Ustanove za obrazovanje odraslih „Praxis“ – učilište za praktična znanja“ na sjednici održanoj 19.07.2021. godine raspisuje

NATJEČAJ

Za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidat mora imati:

  • završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij: minimalne razine 7.1
  • organizacijske, komunikacijske i upravljačke vještine
  • najmanje 10 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
  • najmanje 10 godina radnog iskustva u obrazovanju odraslih
  • najmanje 10 godina radnog iskustva u pripremi, provođenju i upravljanju projektima.

Uz prijavu na natječaj kandidat dostavlja:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu 
  • uvjerenje o nekažnjavanju.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

Rok za podnošenje prijave je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja na službenim elektroničkim stranicama www.uciliste-praxis.hr.

Prijave se primaju na adresu: Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja, Karlovac, Ulica Matka Laginje 1b, 47000 Karlovac s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu Ustanove za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja – Ne otvaraj“.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i prijave pristigle izvan roka natječaja neće biti razmatrane. Konačni odabir izvršit će se na temelju intervjua s kandidatima, koji će o terminu održavanja intervjua biti pravodobno obaviješteni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

UPRAVNO VIJEĆE

Ustanova za obrazovanje odraslih Praxis – učilište za praktična znanja, Karlovac

INHOUSE edukacije

INHOUSE edukacije

Jesen je za planiranje usavršavanja i educiranja timova, pojedinaca, zaposlenika ... poslovni i osobni rast. Kontaktirajte nas na vrijeme kako bismo zajedno napravili najbolji plan, pripremili najbolje termine, najbolje teme i najbolje edukatore i sve to "iskrojili"...

Novi izazovi

Novi izazovi

Svima koji su se s današnjim danom našli pred novim obrazovnim izazovima želimo puno sreće i zadovoljstva u školskoj / akademskoj godini, a posebno onima koji su i nakon formalnog obrazovanja odlučiti učiti, usavršavati se i raditi na svom profesionalnom ili osobnom...