Programi / Menadžment

Program osposobljavanja za poslovanje u malom poduzetništvu

Kompetencije koje će studenti steći

 1. Sudjelovati u proceduri osnivanja glavnih oblika pravnih subjekata
 2. Sudjelovati u procesu izrade poslovnog plana
 3. Sudjelovati u postupcima selekcije, odabira i zapošljavanja zaposlenika
 4. Sudjelovati u procesima operativnog planiranja proizvodnje i vanjskotrgovinskog poslovanja
 5. Primijeniti marketinška načela u planiranju promocije proizvoda/usluge
 6. Koristiti pregovaračke tehnike i alate u procesu prodaje
 7. Sudjelovati u vođenju financijskih i računovodstvenih poslova poduzeća
 8. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

 

Trajanje programa i način izvođenja

Program osposobljavanja za poslovanje  u malom poduzetništvu u trajanju od 160 sati ostvaruje se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom prema izrađenom rasporedu. Program uključuje izvedbu sadržaja pojedinih cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u trajanju od 84 sata i vježbi u trajanju od 76 sati, a izvode se u specijaliziranoj učionici ustanove za obrazovanje odraslih opremljenoj za vježbe na računalu. Izvođenje programa konzultativno-instruktivnom nastavom uključuje teorijski dio u trajanju od 56 sati skupnih konzultacija obaveznih za sve polaznike 28 sati individualnih konzultacija koje se provode putem elektroničke pošte prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika i 76 sati vježbi i 40 sati praktične nastave pod nadzorom mentora. Nastava se izvodi na adresi: Zagreb, Šandora Brešćenskog 4, I kat.

 

Nastavni plan i program

 • Osnivanje malog poduzeća
 • Poslovno planiranje
 • Osnove menadžmenta u malom poduzetništvu
 • Osnove marketinga i prodaje
 • Osnove financiranja i računovodstva u malom poduzetništvu
 • Zaštita na radu

 

Uvjeti upisa

Program osposobljavanja za poslovanje u malom poduzetništvu  mogu  upisati punoljetne osobe s najmanje:

 • Završenom četverogodišnjom školom
 • poznavanjem rada na računalu, što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom.

 

Cijena i uvjeti plaćanja

 • Vrijednost programa je 15.400,00 kn.
 • Za zaposlenike istih ustanova odobrava se popust od 10%.
 • Plaćanje je u dvije rate, u roku od 7 dana od upisa i 40 dana nakon upisa.
 • Za jednokratno plaćanje unaprijed obračunava se popust od 15%: 13.090,00 kn

 

Kontakt

Antonija Mihaljević, 091 333 0695