Naši predavači / stručnjaci

Toni Miljak

Margarita Maruškić Kulaš

Margarita Maruškić Kulaš ravnateljica je Javne ustanove AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC nastale kao rezultat europskog projekta financiranog iz EU fonda za regionalni razvoj. Stručnjak je u destinacijskom managementu s prethodnim radnim iskustvom u turizmu više od 20 godina u receptivnim turističkim agencijama na poslovima logistike, razvoja novih turističkih proizvoda, te event managementa. Certificirani je profesionalac u hrvatkom kongresnom turizmu (Certified Croatian Meetings and Events Professional). -Stručnjak je za management javnih ustanova nastalih iz EU projekta, posjetiteljskih centara, turizam posebnih interesa, odnosno turizam kao pokretač destinacije.