Projekti

KaRijERA I JA

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac doprinijeti će rješavanju problema nekompetencije učenika nakon završetka strukovnog obrazovanja, zastarjelih i tržištu neprilagođenih strukovnih programa i programa obrazovanja odraslih, nepostojanja programa obrazovanja učenika s teškoćama i osoba s invaliditetom te izostanak kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika.

Cilj projekta “KaRijERA i JA” je uspostaviti organizacijske i programske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac u sektoru elektrotehnike i računalstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja u tri županije: Karlovačkoj, Ličko-senjskoj i Primorsko-goranskoj županiji. Projekt će rezultirati povećanjem kvalitete učenja temeljenog na radu omogućiti stjecanje kompetencija učenika za lakše uključivanje na tržište rada, ojačat će se kapaciteti odgojno-obrazovnih institucija za primjenu inovativnih metoda rada u nastavnom procesu te imati mogućnost poučavanja na opremi u skladu s realnim sektorom.

Projekt “KaRijERA i JA” financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 31.792.709,24 HRK a provodi se u razdoblju od 1. srpnja 2020. do 27. prosinca 2023. godine.

Osoba za više informacija je Jasminka Nina Tomljanović, voditeljica projekta. Kontakt: nina.tomljanovic@uciliste-praxis.hr

Web stranica projekta: KaRijERA i JA
Link: www.strukturnifondovi.hr

Ostali projekti

lenta