Projekti

KaRijERA i JA

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac doprinijeti će rješavanju problema nekompetencije učenika nakon završetka strukovnog obrazovanja, zastarjelih i tržištu neprilagođenih strukovnih programa i programa obrazovanja odraslih, nepostojanja programa obrazovanja učenika s teškoćama i osoba s invaliditetom te izostanak kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika.

Cilj projekta „KaRijERA i JA“ je uspostava programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti u sektoru elektrotehnike i računalstva koje će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 31.792.709,24 HRK, a provodi se u razdoblju od 26. veljače 2020. do 27. prosinca 2023. godine.

Osoba za više informacija je Jasminka Nina Tomljanović, voditeljica projekta. Kontakt: nina.tomljanovic@uciliste-praxis.hr

Web stranica projekta: KaRijERA i JA
Link: Europski strukturni i investicijski fondovi, Europski socijalni fond

Ostali projekti

lenta
Karijera i ja