Naši predavači

Ivana Lampek Pavčnik

Ivana Lampek Pavčnik

Ivana Lampek Pavčnik je diplomirala na Fakultetu geodezije i geoinformatike u Zagrebu. Ima 20-godišnje iskustvo u vođenju projekata i timova konzultanata, na oblikovanju cjelovitih informatičkih rješenja, tehničkih projektnih prijedloga, ponuda i ugovora, a radeći u tvrtkama GDI d.o.o. i Oikon d.o.o.

U upravljanju portfeljem, programima, projektima i resursima uspješno se istaknula na poziciji pomoćnika ravnatelja Agencije za zaštitu okoliša i Hrvatske agencije za zaštitu okoliša i prirode.

Sada je konzultant na kompleksnim projektima i predavač na jednogodišnjim programima i in-house treninzima.