Our lecturers

Domagoj Troha

Domagoj Troha

Mira Mileusnić Škrtić

Mira Mileusnić Škrtić

Ana Jergović

Ana Jergović

Ines Bezjak Kožnjak

Ines Bezjak Kožnjak

Antonio Prišćan

Antonio Prišćan

Ivana Lampek Pavčnik

Ivana Lampek Pavčnik