Seminars

Improving teaching

inovativne metode poucavanja

Inovativne metode poučavanja

primjena ikt u nastavi

Primjena IKT-a u nastavi

dozivljajna pedagogija

Doživljajna pedagogija

izvanastavne poligon

Izvannastavne aktivnosti kao poligon za unaprjeđenje pismenosti

izvannastavne aktivnosti

Metode razvoja i provedbe izvannastavnih aktivnosti

projektna nastava

Organizacija i provedba projektne nastave i integrativnog pristupa poučavanju

Predavačica

Dinka Juričić