Naši predavači

Domagoj Troha

Domagoj Troha

Diplomirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pohađao program usavršavanja „Projektni menadžer EU fondova“ u trajanju od dva semestra i stekao dodatno zvanje projektni menadžer EU fondova. Član je Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije te Hrvatskog šumarskog društva.
Od 2001. do 2016. godine bio je zaposlen u HRVATSKIM ŠUMAMA d.o.o. gdje je provodio mnogobrojne projekte prvenstveno uzgajanja i zaštite šumskih ekosustava. U Službi za strateški razvoj u Hrvatskim šumama d.o.o. radio je kao voditelj projektnog tima za pripremu i provedbu EU projekata.

Danas, direktor je tvrtke SALIX PLAN d.o.o., specijalizirane za gospodarenje šumama, usluge i savjetovanje u šumarstvu i drvnoj industriji.
U posljednjih nekoliko godina stekao značajno iskustvo u osmišljavanju i pripremi projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije, naročito u sklopu IPA programa prekogranične suradnje na temu zaštite okoliša te Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Bio je voditelj projektnog tima za pripremu velikog regionalnog projekta zaštite i obnove šuma (projekt „NATURAVITA“), koji se planira sufinancirati iz Kohezijskog fonda u novoj financijskoj perspektivi EU-a 2014.-2020.

Bio je član je radne skupine za izradu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. gdje je aktivno sudjelovao u definiranju i izradi mjera prvenstveno za šumarstvo i drvnu industriju (PODMJERA 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, PODMJERA 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, PODMJERA 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“) na temelju kojih će se koristiti sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Također, član je radne skupine za izradu nove Strategije šumarstva Republike Hrvatske 2016.-2030., a bio je i član Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Aktivno je sudjelovao u izradi plansko-programskih dokumenata (Sporazum o partnerstvu, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.) na temelju kojih će se, između ostalog, u idućem programskom razdoblju EU-a iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova sufinancirati projekti koji doprinose očuvanju i zaštititi okoliša i prirode te razvoju malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Predavač je na programima usavršavanja u području projektnog menadžmenta u Institutu za menadžment-IZM, Poslovnom učilištu EXPERTA, Razvojnoj agenciji grada Zagreba-RAZA i PLAVOM UREDU-Poduzetnički centar grada Zagreba, na temu pripreme i upravljanja projektima financiranih iz sredstava fondova EU-a.