Naši predavači

Ana Jergović

Ana Jergović

Ana Jergović je direktorica kreativne agencije IDEOTEKA koju je suosnovala nakon deset godina bavljenja komunikacijama i marketingom na području JI Europe.

Diplomirala je njemačku i talijansku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i zatim završila Executive MBA program na COTRUGLI Business School. Bila je direktorica marketinga zadužena za razvijanje branda i koordiniranje marketinških aktivnosti u sedam država.

Posebno su joj prirasli srcu startup projekti, zbog energije i entuzijazma koji stoje iza svježih ideja.